Melica Bešlija

Melica Bešlija, 1973, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, magistrirala je na Univerzitetu u Beču, Filozofskom fakultetu, Odsjeku za komparativnu književnost.
Radila je za Ediciju Egzil i Dokumentacioni biro za istočnu- i srednjoevropsku literaturu, gdje se između ostalog intenzivno bavila i prevodilaštvom.
Svoj prvi roman na njemačkom jeziku, »Sarajevo u ljubavnici«, objavila je takođe u Beču, nakon čega su uslijedili »Duhovni susreti« (priče) i »Nacionalizam« (pozorišni komad).
»Ivo Andrić i grad utvara« je njen prvi roman na bosanskom jeziku.